Trypsin

胰蛋白酶

Trypsin

分类:酶制剂                                            货号:HRBS-M003

产品规格:BR                                           包装:25g/瓶,1公斤

品       牌:鸿润宝顺

用途范围:主要作用于精氨酸或赖氨酸羧基端的肽键。活性单位1:250。

 

在线购买:

京东淘宝性    状:


本品系用胰酶经分离、纯化精制而成的类白色粉末。


技 术 标 准:


效    价:1 : 250
干燥失重:≤ 6.0 %服务热线400-004-8958